Om Gränbystaden

Dekorativ bild

Gränbystaden ägs, utvecklas och drivs av Atrium Ljungberg. Vi vill skapa en plats där människor trivs, där de vill träffas och handla, äta och uppleva saker.  Redan idag finns här över 160 butiker, serveringar och serviceenheter. Vid Sara Stinas torg hittar du även 3 hus med hyreslägenheter som förmedlas av Uppsala Bostadsförmedling. Vid Gränbyparken har vi dessutom de fina Parkhusen, ett med hyreslägenheter och ett med bostadsrätter.

Gränbystaden ligger två kilometer från Kungsgatan i centrala Uppsala och rymmer ett område från E4an och Bärbyleden i norr till Vaksalagatan i söder. Hjärtat i Gränbystaden är gallerian, det som tidigare hette Gränby Centrum. Granne med gallerian hittar du gröna Gränbyparken, Gränby 4H-gård, ett Linnéminne, och flera sportanläggningar. 

Vi har cirka 10 miljoner besök varje år, framförallt från Uppsala och Uppland men även mer långväga. Vi jobbar hårt varje dag för att ge dig ett gott bemötande och hög service. I gallerian är det öppet från klockan 10 till 20, sju dagar i veckan och ICA Kvantum och City Gross har alltid öppet mellan klockan 8 och 22. Restauranger, biograf och nöje har uttökade öppettider. 

 

Antal butiker, service och restauranger i:

Gallerian: 128 st

Kring Sara Stinas torg: 14 st

Norra delen av Gränbystaden: 22 st

Yta: 94 000 kvm 

3115 parkeringsplatser varav 64 med laddningsstolpe för elbil.

500 cykelställ varav åtta med plats för cykelkärra vid kundvagnsgarage.

 

HÅLLBARHET

Gränbystaden ägs, förvaltas och utvecklas av fastighetsägaren Atrium Ljungberg. Resursanvändningen, framförallt energianvändningen, står för en betydande del av en byggnads drifts- och produktionskostnad men även dess klimatpåverkan. Genom att stödja och samarbeta med våra hyresgäster underlättar vi i deras strävan att bedriva sina verksamheter resurseffektivt. Samtidigt har vi ett ökat fokus på energifrågan och genomfört optimeringar i drift och det dagliga arbetet.

 

Certifiering

Sedan 2011 certifierar vi större nybyggnationer enligt det globala miljöklassningssystemet BREEAM. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). Vår minimi-nivå är betyget very good. Under 2016 fick vi pris för ”årets Breeam-byggnad” för vårt arbete med hållbarhet i norra delen av Gränbystaden. Dessutom certifierar vi våra byggnader enligt Breeam In-Use, ett system utvecklat för befintliga byggnader.

Våra bostäder certifierar vi sedan 2015 våra enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Vår miniminivå är betyget silver. Miljöbyggnad ställer djupgående krav inom energi, material och inomhusmiljö. Under året blev vårt första pilotprojekt, bostadsprojektet Gränby Entré, certifierat med betyget silver.

 

Gröna hyresavtal - gemensamt når vi längre

Hållbara och kostnadseffektiva lösningar skapas bäst i nära samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare. Gröna hyresavtal är ett exempel på ett gemensamt åtagande att tillsammans minska miljöpåverkan. Med gemensamma krafter kan vi minska resursanvändningen och miljöpåverkan och gemensamt når vi längre än vi hade gjort var och en för sig. Vid utgången av 2016 omfattades tio procent av den kontrakterade årshyran av gröna hyresavtal.

VÅR VISION

Vår vision är att, tillsammans med Uppsala kommun och andra aktörer, skapa en attraktiv och levande stadsdel, Uppsalas andra stadskärna, som bjuder på spännande möten och ett ständigt flöde av upplevelser. Gränbystaden ska komplettera citykärnan och fylla ett växande behov av framför allt handel och bostäder kombinerat med restaurang- och kulturverksamhet. 

KONTAKT ETABLERINGSFRÅGOR

Veronica Rudfelt, veronica.rudfelt@al.se, 070-253 52 46, Handel & Restaurang

Mikael Wessblad, mikael.wessblad@al.se, 072-518 17 50, Kontor