Parkera med elbil

Läs om vart du kan ladda din elbil.

Söker du parkering för din elbil?

Det finns 74 st parkeringsplatser för elbil idag i Gränbystaden. För utförligare instruktioner; hur du startar och avslutar, kostnad med mera klicka här

Var finns parkeringsplatserna?

Garaget

I garaget finns 44 st laddstolpar för elbil, 12 av dessa är reserverade för enbart elbil medans resterande 32 platser finns laddmöjlighet i mån av plats. Om du tar den östra nedfarten så hittar du platserna direkt till vänster efter nedfarten.

 

Östra parkeringen gallerian

På östra parkeringen hittar du 20 platser längst åt söder mot Vaksalagatans håll.

 

Västra parkeringen gallerian

Här hittar du 6 platser nära västra entrén. 

 

Norra parkeringen gallerian

Här finns 4 HCP platser.

 

Norra Gränbystaden, Takpannegatan

Här finns 4 ladd platser bälägna ca vid Subway.